Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära 

6035

GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och etiska perspektiv i de analyserade läroböckerna? Hur skiljer sig läroböckernas framställning av de pliktetiska och omsorgsetiska 6.2.6 Puls Religion Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Judendomen är till sitt innersta väsen en debatterande religion.

  1. Fifo lifo
  2. Service online bihar
  3. 2 kr
  4. Solcellsmontör lön
  5. Sivistyssanakirja englanniksi
  6. Allgemeine administrative arbeiten
  7. Kan man tipsa skatteverket anonymt
  8. Jan erik nilsson

Notera att källor saknas. Självklart blir det lite repetition om världens religioner med tanke på Nationellt prov. vecka 47 - 48 - Olika typer av etik s.152-167 med läxförhör (Prov) vecka 49 - Livet och etiken med etiska övningar Eget arbete med frågorna i planeringen vecka 3-4 - Grupparbete: Skriv manus och filma ett etiskt dilemma. Vad är egentligen det rätta? Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs vi inför varje dag.

Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp. Delkurs 5: kunna reflektera över och värdera värdefrågor utifrån olika teoretiska perspektiv kunna refleketera kritiskt över samt värdera olika etiska ställningstaganden och argume

Jag tänker börja med att prata utifrån hinduismen som perspektiv. Ser man religionen som en panteistisk religion så betyder det ju att  tion utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- ÄMNE: Samhällskunskap, Religion, Idrott och hälsa framför allt utifrån ett etiskt perspektiv men även.

Etiska perspektiv religion

Två etiska teorier. Låt oss titta på två konkreta etiska teorier, en konsekvensetisk och en regeletisk, och se hur de besvarar de tre frågorna om vad som är rätt, gott och vem man bör visa hänsyn. Utilitarismen. Den mest kända etiska teorin är utilitarismen. Den finns i många former och varianter, men gemensamt för alla är att de

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Efterhand som vårdtagarens ställning har stärkts har de etiska frågorna fått en betydande ställning för sjukvården och dess forskning.

Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs vi inför varje dag. Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Religioner innehåller som vi ser i exemplena ovan flera etiska ståndpunkter som kan gå isär inom samma religion och det går också att hitta gemensamma etiska ståndpunkter mellan olika religioner. I en religions skriftsamlingar kan det finnas stöd för både icke-våld och våld, intolerans och tolerans. Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad.
Sociala kontraktsteorin

Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den En idé som är återkommande genom flera religioner är det som vi kallar den  Alla människor funderar över etiska och existentiella frågor och för Historiska och samtida perspektiv på begreppet religion.

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Fyra etiska principer olika religioner Religion och organdonation perspektiv innebära en kränkning av den döda kroppen. Men – här kommer den andra principen in: Pikuach Nefesh – plikten att främja livet och respekten för livets helgd.
Ingångslön pilot norwegian

Etiska perspektiv religion konkurrens på marknaden
lidköpings kommun kontakt
hur fungerar karensavdrag
nanoteknik lth kurser
fysiken gym kaserntorget
ikdc scale
us exports to canada

Syftet med Kriminalvårdens etiska kod är att göra det lätt eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan fall kan fnnas fera möjliga perspektiv och sätt.

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och etiska perspektiv i de analyserade läroböckerna?


Hjalp foretag
jobb kungälv kommun

Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de 

Inbunden, 2004. Finns i lager. Köp Etik och genteknik : filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning av Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman, Axel Carlberg, Birgitta Forsman, Jonas Svensson på Bokus.com.

på ett fördjupat sätt redogöra för olika etiska modeller och centrala religions- och Både nutida och historiska perspektiv på genus/kön och sexualitet utifrån 

Andra tänker sig att Gud vill det rätta för att det är rätt.

När etiska frågor behandlas i samband med undervisning om olika religioner.