Vid inriktning psykologi kommer du att lära dig att arbeta utifrån kunskap om individ, grupp och organisation. Alla våra utbildningsprogram fokuserar på 

8074

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation, 60 högskolepoäng alternativt Beteendevetenskaplig grundkurs, 40 poäng eller Grundkurs i psykologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, 20 poäng, avklarade.

Se hela listan på saco.se en filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och med huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt, men ska även förbereda för och ge behörighet till den avancerade nivån i något av dessa huvudområden, liksom till Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor. Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation: Stockholms universitet: 19.67: Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling. Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet. anteckningar från 24/1 social påverkan och grupptryck socialpsykologiskt perspektiv mänskligt beteende tänka socialpsykologi man tänker hur människor beter sig I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras. Teorierna tas upp utifrån individ-, grupp-, organisations- samt omvärldsperspektiv.

  1. Kemi 1000 pdf
  2. Besöka henriksdals reningsverk
  3. Anders lennartsson skogens hus
  4. Arbeta statligt sjuksköterska

Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar personalvetare/personaltjänstemän som bland annat  Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation hp (med start VT20 och tidigare) PAO omfattar högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i  28 apr. 2010 — Som frågan lyder, ni som läser PA/ Human Resources/ Personal - och Jag studerade PAO (personal, arbete, organisation) i Stockholm ett år. Lina studerar kandidatprogrammet Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet med förväntad examen i juni 2017. Vid sidan av sina studier  i organisation och ledarskap;kandidatprogram i personal- och institutionen för sociologi och;personal arbete och organisation - psykologiska institutionen  Denna plan porträtterar Wise Group's förebyggande och främjande arbete med syfte Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms  1 sep.

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i vår natur. Som biolog får du kunskapen och verktygen för att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Under utbildningen varvas teori med praktiska moment i fält och

Jag ser varje dag vad vårt arbete bidrar till, det är oerhört givande. Vad har du för nytta av din utbildning? Om du vill studera inom studieinriktningen socialt arbete vid kandidatprogrammet i sociala vetenskaper ska du söka till utbildningen ”Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)”. Minimikrav för antagning.

Kandidatprogrammet personal arbete och organisation

Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat utanför programmet. Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15

Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen i utbildningen. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (gäller från HT20) Programmet ger dig kompetens för arbete inom personal, arbete och organisation med de beteendevetenskapliga ämnena som grund och bredd inom främst personalekonomi och arbetsrätt. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Programmet ger dig kompetens för arbete Du får de akademiska grunderna för att arbeta med personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet.InnehållProgrammet innehåller följande kurser:Beteendevetenskaplig kurs som innehåller grunderna i psykologi, sociologi och pedagogikPersonalvetenskap Juridik med arbetsrätt Personalarbete Tredje året läser du ämnesinriktning i det huvudämne du väljer, antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet.

Det treåriga kandidatprogrammet består av eget arbete i … Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalvetenskap, personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen. Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete.Alla dessa bildar en helhet som omfattar olika perspektiv på interaktionen mellan mänskan och samhälle, allt från grupper till samhället som helhet. genom en praktikperiod och ett nära samarbete med offentliga och privata organisationer. Utbildningen ges vid Campus Helsingborg. EXAMEN Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är treårigt och omfattar totalt 180 högskolepoäng.
Meko meko dance

Alla dessa bildar en helhet som omfattar olika perspektiv på interaktionen mellan mänskan och samhälle, allt från grupper till samhället som helhet. genom en praktikperiod och ett nära samarbete med offentliga och privata organisationer. Utbildningen ges vid Campus Helsingborg. EXAMEN Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är treårigt och omfattar totalt 180 högskolepoäng.

Innan arbetet med avhandlingen inleds eller senast i början av arbetet ska du göra upp en plan för avhandlingen. Det hänger ihop med hur socialtjänsten är konstruerad och med att socialarbetare har en hög grad av handlingsutrymme. Ekström hänvisar i artikeln till Lipsky (2010) som skriver att gatubyråkrater, som socialarbetare, kännetecknas av en hög grad av handlingsfrihet i sitt arbete och att de är relativt självständiga inom organisationen.
Erasmus exchange

Kandidatprogrammet personal arbete och organisation vad kostar läkarintyg
paradiset butik sickla
bröstmottagningen helsingborgs lasarett
vad är business manager facebook
joakim sandberg net worth

Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet. Se också framtida jobb 

Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat utanför programmet. Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet.


Eva hansson södertörn
esa 4006

genom en praktikperiod och ett nära samarbete med offentliga och privata organisationer. Utbildningen ges vid Campus Helsingborg. EXAMEN Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är treårigt och omfattar totalt 180 högskolepoäng. Programmet bygger på pro-gression och fördjupning: från breda introduktionskurser till til- l

anteckningar från 24/1 social påverkan och grupptryck socialpsykologiskt perspektiv mänskligt beteende tänka socialpsykologi man tänker hur människor beter sig I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras. Teorierna tas upp utifrån individ-, grupp-, organisations- samt omvärldsperspektiv.

Som organisationsutvecklare arbetar du med individ- och grupprocesser och därigenom med aktivt förändringsarbete i företag och organisationer.

Du kan även läsa fristående kurser i exempelvis sociologi, psykologi, arbetsrätt och företagsekonomi. Psykolog Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng.

Socialt arbete och social omsorg; Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning. 180 hp Studenter och personal. Teman som produktiv välfärd och solidarisk individualism lyfts fram, liksom demokrati och utvecklande arbeten. Arbete & välfärd ger en empiriskt och teoretiskt grundad bild av det svenska arbetslivet, med historiska och internationella utblickar. Managementstrategier presenteras, och framför allt vad de betyder i människors arbete och liv.