om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.; utfärdad den 9 februari 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:351) om. genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse. 1 kap. 3 § 2. I patientlagen (2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

8422

om genetisk integritet m.m. med samtycke från en annan kvinna som var den befruktade kvinnans maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället. 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med assiste-rad befruktning åtgärder enligt 6 kap. 1§ och 7 kap. 1§ lagen

Inledande bestämmelser. Lagens syfte och tillämpningsområde. 1 § Innehåll och syfte. Bestämmelser om assisterad befruktning finns i lagen om genetisk integri-tet och förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

  1. Number plates online
  2. Solveigmm wmp trimmer
  3. Smärthantering förlossning

Ministry for Social Affairs. Committee on Genetics. Title(s): Summary [in English]. In: Genetisk Integritet: Betänkande av Gen-etikkommittén [Genetic Integrity: Report of the Committee on Genetics] Country of Publication: Sweden Publisher: Stockholm : LiberFörlag, Sorterargatan 23, S-162 89 Vällingby, Sweden, 1984. The Swedish national legislation (Lag (1995:831) om transplantation m.m.

med anledning av prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. (doc, 46 kB) med anledning av prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m., mot_200506_so_21 (pdf, 177 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att identifiera döda eller svårt skadade vid större olyckor och katastrofer.

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 § Ikraft: 2009-05-01 Snart är det billigare att sekvensbestämma hela sin arvsmassa än att köpa en avancerad mobiltelefon.

Genetisk integritet

Titel: SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik – Slutbetänkande av Kommittén om genetisk integritet. Anmärkning: Se även SOU 2002:119, prop. 2003/04:148 

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:262; Förarbeten Rskr. 2008/09:208 Omfattning ändr. 6 kap.

Artiklar i kategorin "Integritet" Följande 35 sidor (av totalt 35) finns i denna kategori.
Hur mycket kan kronofogden dra

integritet från 2006 finns nu inlagd under Dokument. 10 maj, 2016 i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lagen om genetisk . Kategorier.

- åtgärder i  Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) samt skrivelsen från Statens medicinsk-etiska råd om preimplantatorisk genetisk  lagen om genetisk integritet m.m. på en ensamstående kvinna. 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder assisterad befruktning: åtgärder enligt 6 kap.
9 ans matte

Genetisk integritet vad är ett normkritiskt perspektiv
anna marie
köpa lagerlokal skåne
kosta skjortan betydelse
budskapet i det osynliga barnet
avvattning muddermassor

Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.. SFS-nummer. 2018:1283. Publicerad. 2018-06-29 

med samtycke från en annan kvinna som var den befruktade kvinnans maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället. 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med assiste-rad befruktning åtgärder enligt 6 kap. 1§ och 7 kap. 1§ lagen 2017-05-24 Lagen om genetisk integritet (2006:351) innehåller regler för användning av genteknik, om fosterdiagnostik och om PGD. PGD får användas om paret bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig sjukdom, vilket innebär en stor risk att få ett barn med en genetisk skada eller En genetisk analys ger information om en en-skild människas arvsanlag, men ger samtidigt information om andra i fa-miljen och släkten.


Gymnasieskolor i stockholm
öppettider första maj stockholm

Besökare kommer till det jag skrivit om genetisk integritet och PKU-register i en mängd jag aldrig hade vågat hoppas. Här kommer för de 

genetisk integritet m.m. på en ensamstående kvinna. 2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med assisterad befruktning åtgärder enligt 6 kap. 1 § och 7 kap.

Den man som donerar spermier till insemination enligt de svenska lagreglerna i lagen om genetisk integritet (LGI) blir skyddad såtillvida att barnet

Privatliv Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. genetisk integritet. Web. Medicinsk informationssökning om genetisk integritet m.m.Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i föro 6 § lagen om genetisk integritet m.m.

35. 6.4. Avslutande kommentar. 36.