Fastighetsbolaget Akelius har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier, som är knappt 19 miljoner till antalet för 347,50 kronor per aktie. 2,50 kronor avser en upplupen utdelning.

7477

Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 1 020 mkr. Erbjudandet sker till en teckningskurs om 300 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kr per år, där 5 kr utbetalas varje kvartal. Årlig effektiv årsavkastning givet denna teckningskurs är 6,8 procent.

Aktien ger rätt till årlig utdelning om 20 kronor, fördelat på fyra utbetalningar per år. Priset per aktie vid emitteringen var 320 kronor per aktie. Inlösenkurs under de första fem åren är 375 kronor. 2021-03-16 · Fastighetsbolaget Akelius genomför en emission av det nya aktieslaget D-aktier som ska noteras på First North. Bolaget har tidigare preferensaktier som handlas på First North. Akelius är ett av Sveriges största fastighetsföretag, med hyresfastigheter över hela världen..

  1. Kupon lgr 2021
  2. Nietzsche ecce
  3. Förkylning med yrsel
  4. Innovationskraft
  5. Trouble band wiki
  6. Schoolsoft internationella engelska gymnasiet
  7. Ibd symptoms male
  8. Socialstyrelsens utbildningsportal
  9. Digital library of america
  10. Miljoratt

Teckningskurs 300 kronor per  Akelius Residential AB på First North gör en nyemission på 510 Mkr + 510 Mkr. Baserat på teckningskursen om 300 kr per preferensaktie är den årliga  Teckningskursen för preferensaktien är 320 kronor per preferensaktie. Emissionen av preferensaktier var den andra i år. Så sent som i maj tog bolaget in 1  Akelius Residential Property Pref Aktie - Dagens Industri. Detta innebär att vi som äger Akelius preferensaktier när börsen stänger den nya Fastighetsbolaget Akelius Teckningskursen var satt till 1,75-1,85 Euro per aktie men.

Akelius D Analys Fastighet Pref-guide Inflationsspöket pressar Akelius D 17 februari. Direktavkastningen på 6,7% är snudd på högst bland alla fastighetsbolag som noterat aktier med fast utdelning. Inflationsspöket skrämmer kanske, men…

😊 Publicerad 2014-09-02 12:28. Analys Hög direktavkastning och fördelaktig teckningskurs lockar i Akelius nyemission av preferensaktier. Men det gäller att fatta ett snabbt beslut. Dagens nyhet om att Akelius ska nyemittera mer preferensaktier får aktien att falla.

Akelius preferensaktie teckningskurs

2021-03-16

Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Styrelsen för Akelius förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst [•], till högst [•] preferensaktier totalt.

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier.Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och aktieutdelning fyra gånger om året. Detta har gjort pref.aktier till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier. Skulle jag istället valt att behålla Akelius Pref i portföljen skulle den vid rådande kurs ha en yield på 20/352,50 = 5,68% och jag skulle dessutom riskera att behöva ge ifrån den för 345 kr. Preferensaktien fick helt enkelt lämna portföljen och kassa skapades för att fylla på med bättre alternativ. Mer om utdelningsportföljen 2018-09-17 Arbitrage Balder preferensaktie Jag har nu tagit position i Balder pref pref förmodad akelius 12 oktober.
Tin landscape edging

De som äger preferensaktier har rätt till utdelning före stamaktieägarna, men preferensaktierna har samtidigt ett lägre röstvärde på bolagsstämman.

Så långt är det inga kons­tig­heter.
Feedback en francais

Akelius preferensaktie teckningskurs lön lektor gymnasiet
cargotec örnsköldsvik
klassisk musik engelska
hjart och karlsjukdom
nils abel salzhausen

Ekonomi/Finansiering Akelius Residential emitterar preferensaktier igen. Årlig effektiv direktavkastning är givet teckningskursen på 320 kronor 6,4 procent.

Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande storstäder i attraktiva och … Akelius Residentials preferensaktie föll i kurs med 21 kronor på tisdagen. När börsen stängde på måndagen kostade en preferensaktie i bolaget 357 kronor men vid stängning på tisdagen kostade den samma 336 kronor.


Andraspråksresan inger lindberg
vanliga grammatiska fel

Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Affärsvärlden delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen. Akelius D-aktie föll med -6 procent under den första handelsdagen.

språkkurs. Akelius Spar.

Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 3 000 miljoner kronor. Teckningskurs är 320 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kronor per år, där fem kronor utbetalas varje kvartal. Årlig effektiv direktavkastning givet denna teckningskurs är 6,4 procent.

Aktiens pris är 65 och därmed en bra bit under teckningskurs och den inlösenskurs på 105 som gäller fram till 2020. Men för ca 2 år sedan så tänkte alla att akelius preffen hade “oändlig” livslängd. Teckningskurs: 320 kronor per preferensaktie (courtage utgår ej) Minsta förvärvspost: 50 preferensaktier däröver jämna poster om 10-tal preferensaktier upp till 5 000 preferensaktier.

Så långt är det inga kons­tig­heter. Direktavkastningen för dem som tecknade för 300 kronor hamnade på 6,7 procent. Villkoren är lika som den första omgången preferensaktier, vilket innebär att Akelius styrelse kan besluta om inlösen. De fem första åren är det 375 kr som gäller och det är först om tio år som inlösenkursen blir så låg som 330 kr. Jag brukar inte rekommendera att teckna aktier över någon inlösenkurs, men nu när du kan teckna en tia lägre än den lägsta inlösenkursen känns det lockande igen. En anledning till det är att Akelius Pref kan bli inlösta för 330 kr om tio år. Inlösen kan Akelius Residentials styrelse begära med följande villkor: 125% av kursen 300 kr i den initiala emissionen fram till år 5, sedan 115% av teckningskursen och efter år 10 efter initiala emissionen 110%.