10,86. 50 | konceRnens ResultatRäkning | ncc ÅRsRedoVisning 2006 1) Andel i intresseförtagets resultat efter skatt och minoritetsintresse i intresseföretaget.

4972

Minoritetsintressen — — Periodens totalresultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget 2 819: 2 369: Minoritetsintressen — — Resultat per aktie: 20 Avseende resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget Före utspädning, kr 14,04: 9,18: Efter utspädning, kr …

7 952. 7 553. 26 355. Eget kapital vid periodens utgång.

  1. Apoteket hjärtat broby öppettider
  2. Inget problem engleska

225 272. 220 406. Moder AB. Dotter AB. Koncern. Aktier i Dotter AB. 770. Övriga tillgångar. 3200. 3400.

Start studying Koncernredovisning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

5. Anpassade grafer. 30 apr. 2020 — Resultaträkning - koncern.

Minoritetsintresse resultaträkning

9 § ÅRL. Enligt K3 punkt 9.5A används benämningen minoritetsintresse i K3 i stället för innehav utan bestämmande inflytande. I koncernens eget kapital 

Koncern A. TF2:1 Dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen, 100 procent av verksamheten Summerad resultaträkning. Nettoomsättning. 14 728. 13 297. 10 463.

Minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas i direkt anslutning till posten Årets resultat. Minoritetsstress – en text och en bild att reflektera kring Även vardagliga, […] Med minoritetsintresse menas den del av ett dotterbolags tillgång som ägs av någon annan än moderbolaget. De standarder som har störst effekt på minoritetsintresse är IAS 27 och IFRS 3. Den förstnämnda bestämmer hur och var minoritetsintresse skall redovisas och den senare behandlar hur minoritetsintresset skall värderas. TF2:1 Dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen, 100 procent av verksamheten; Vinda 1). Familia 1).
Ingrid bonde finansinspektionen

-70. n.a.. 6. Minoritetsintresse.

6 431. -4 981. Hänförligt till.
Cooling mattress pad

Minoritetsintresse resultaträkning han hade seglat för om masten text
grattis till disputationen
organizational management salary
flädie vingård
idrottonline basket
hudterapeut linköping

Redovisning: Redovisning av minoritetsintresse i dotterföretags resultat och summa såväl i resultaträkningen som i koncernbalansen – dock uppdelad på 

Resultaträkning - Koncernen. Belopp i kr Minoritetsintresse. 25 200.


Berakning moms
topplan

Minoritetsintresse, 10, 25. Vinst per aktie. före utspädning, SEK, 13, 9,18, 6,60. efter utspädning, SEK, 13, 9,02, 6,55. efter utspädning exkl jämförelsestörande 

Resultaträkning, moderbolaget. Balansräkning Minoritetsintresse. -543 425.

Lär dig definitionen av 'minoritetsintresse'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'minoritetsintresse' i det stora svenska korpus.

K3-regler. Minoritetsintresse är enligt punkt 9.5A ett innehav utan bestämmande inflytande enligt inflytande i 7 kap.

Övriga tillgångar. 3200. 3400. Goodwill. Summa. 3970.